Sponsorer

”Kultur gör att människor växer, utvecklas och mår bra. Orphei Drängar ger många den möjligheten. Därför stödjer vi OD.”

 

Uppsala Akademiförvaltning är en av de största privata fastighetsägarna i Uppsala. Vi erbjuder företag och privatpersoner lokaler och bostäder i attraktiva lägen i Uppsala. Antalet bostadslägenheter som vi förmedlar till studenter och privatpersoner är cirka 800 och totalt erbjuder vi 150 000 kvadratmeter för kontor, hotell och butiker. Vi arbetar aktivt för en hållbar utveckling genom vår energipolicy.

Uppsala Akademiförvaltning arbetar med hyresfastigheter men har också avdelningar för jord, skog och värdepapper. Vårt uppdrag sedan 1624 är att förvalta stiftelser, och deras kapital, som är anknutna till Uppsala universitet. Detta gör att vi kan säga att vi är långsiktiga och att alla intjänande medel kommer forskning och utbildning i Uppsala tillgodo.

Hemsida: www.uaf.se

 

GE Healthcare tillhandahåller medicinsk teknik och service som möjliggör en ny era inom sjukvården. Vår expertis inom medicinskt bildgivande system, informationssystem, diagnostik, patientövervakningssystem, processer för läkemedelsutveckling och biofarmaceutisk tillverkningsteknik bidrar till att våra kunder kan ge kostnadseffektiv vård till fler människor. GE Healthcare Life Sciences är en del av GE Healthcare, med huvudkontor i Uppsala. Vi tillhandahåller teknologier för cellforskning, proteinforskning samt verktyg som används vid tillverkning av proteinbaserade läkemedel och antikroppar. Våra kunder är läkemedelsindustri och forskningsinstitut över hela världen.

Hemsida: www.gehealthcare.se

 

Bildresultat för uppsala universitet

Uppsala universitet är Sveriges och Nordens första universitet – grundat 1477 – och rankas som ett av världens 100 främsta. Universitetet är indelat i tre vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci, och teknik och naturvetenskap. Dessa är i sin tur indelade i nio fakulteter och närmare 50 institutioner totalt. Antal studenter uppgår till ca 42 000 och antalet anställda till ca 7 000. Verksamhet bedrivs i Uppsala och Visby.

Hemsida: www.uu.se