Sjung med oss

Vill du ha hela världen som publik? Börja med tolv personer.

Å ena sidan är OD en internationellt erkänd manskör som regelbundet gör utlandsturnéer, samarbetar med världsartister och ger ut skivor. Å andra sidan är vi mer än en kör; ett sällskap där nästan alla har en funktion vid sidan av det rent musikaliska och bidrar med sina speciella kunskaper och erfarenheter.

Båda sidorna av OD kräver mycket; musikalitet, engagemang och en hel del tid. Men vi har svårt att tänka oss fler körer som ger så mycket tillbaka i form av musikaliska upplevelser och gemenskap.

Vill du vara med i OD?

Vi söker nya sångare varje år och inträdesprov sker vanligtvis i slutet av januari och slutet av augusti eller början av september. Du kommer under din provsjungning träffa ett antal personer från kören. Dirigenten Cecilia och sångpedagogen Lars håller i de olika momenten och utöver dessa två finns ytterligare 5-7 medlemmar ur kören i lokalen. Du har gott om tid att genomföra provsjungningen och vi vill att det ska kännas tryggt och bra även om det naturligtvis är en stor anspänning.

För att bilda oss en uppfattning om dig har vi ett antal moment som vi går igenom med våra sökande:

  • Omfång. Du sjunger några anvisade skalor och ger prov på ditt röstomfång.
  • Gehörsprov. Du får bl a sjunga intervallföljder som först spelas på piano.
  • Solosång. Du sjunger en valfri sång eller en av sångerna ur en repertoar som skickas ut till dig i förväg.
  • Notläsningsprov. Du sjunger din stämma i en för dig okänd sång.
  • Kvartettsång. Du sjunger din stämma tillsammans med tre sångare från OD i en sång som skickas ut till dig i förväg.
  • Intervju. Vi ställer några korta frågor om dig, vad du gör när du inte sjunger, vilka musikaliska sammanhang du har verkat i och dina framtidsplaner.

 

Nästa intagningsprov kommer att äga rum söndagen den 1 september 2024. Din ansökan måste vara oss tillhanda senast torsdagen den 29 augusti 2024. Ansökan skickas in med hjälp av formuläret nedan..

Inträdesproven sker i Uppsala och besked lämnas därefter inom två veckor. Vänligen notera att OD har en pensioneringsålder på 55 år.

Varmt välkommen till OD!

Ansökningsformulär

Alla nedanstående fält är obligatoriska.

  • Vill du veta mer? Kontakta vår sekreterare secretary@od.se