Sjung med oss

Vill du ha hela världen som publik? Börja med tolv personer.

Å ena sidan är OD en internationellt erkänd manskör som regelbundet gör utlandsturnéer, samarbetar med världsartister och ger ut skivor. Å andra sidan är vi mer än en kör; ett sällskap där nästan alla har en funktion vid sidan av det rent musikaliska och bidrar med sina speciella kunskaper och erfarenheter.

Båda sidorna av OD kräver mycket; musikalitet, engagemang och en hel del tid. Men vi har svårt att tänka oss fler körer som ger så mycket tillbaka i form av musikaliska upplevelser och gemenskap.

Vill du vara med i OD?

Vi söker nya sångare varje år och inträdesprov sker vanligtvis i slutet av januari och slutet av augusti eller början av september. Du får sjunga inför en prövningsnämnd som bland annat består av OD:s sångpedagog, dirigent och sekreterare samt medlemmar i kören, totalt ca ett dussin personer. Provet består av följande moment:

  • Solosång. Du sjunger en av sångerna ur en repertoar som skickas ut till dig i förväg.
  • Kvartettsång. Du sjunger din stämma tillsammans med tre sångare från OD i en sång som skickas ut till dig i förväg.
  • Notläsningsprov. Du sjunger din stämma i en för dig okänd sång.
  • Gehörsprov. Du sjunger bland annat olika intervallföljder som först spelas på piano.

 

Nästa intagningsprov kommer äga rum söndagen den 19 januari 2020. Din ansökan måste vara oss tillhanda senast torsdagen den 16 januari 2020. Ansökan skickas in med hjälp av formuläret nedan.

Inträdesproven sker i Uppsala och besked lämnas därefter inom två veckor. Vänligen notera att OD har en pensioneringsålder på 55 år.

Varmt välkommen till OD!

Kontakta oss

Alla nedanstående fält är obligatoriska.

  • Vill du veta mer? Kontakta vår sekreterare secretary@od.se