Bilder

Pressbilder får användas fritt för redaktionella ändamål, men får inte ändras utan Orphei Drängars tillstånd och inte användas på ett sätt som kan vara kränkande för upphovsmannen. Uppge alltid fotografens namn och Orphei Drängar vid publicering.

Kontaktpersoner

Pressansvarig Hans Roslund, press@od.se,+46 76-135 17 26
Informationssekreterare Mattias Lundblad, info@od.se, +46 70-928 12 87

Bilder

Hela kören (foto: Staffan Claesson)

Cecilia Rydinger (foto: Stewen Quigley)

Folke Alin (foto: Göran Prage)