Veteraner

Orphei Veteraner (OV)

Orphei Drängar, alltså den kör som framträder under namnet OD består av ungefär 80 aktiva sångare. Sångare som antingen har fallit för åldersstrecket eller som av andra anledningar inte längre är aktiva kan fortsätta att sjunga i föreningen Orphei Veteraner (eller OV) under dirigenten Håkan Sund.

Verkmästare (=ordförande) för Orphei Veteraner är Jørgen Straarup och han kan nås på jorgen.straarup@forortskyrkan.se