Mindre kör

OD kommer även i det mindre formatet. Vid ett tjugotal tillfällen per år sjunger mindre grupper ur OD, ofta i samband med fester, konferenser och events. Ensemblens storlek beror på önskad repertoar, typ av lokal och sammanhang. Romantiska serenader och starka dryckesvisor är förstås populära stämningshöjare men även mindre kända sånger ur manskörsrepertoaren görs och hörs väl i det lilla formatet.

 

Samuel Åhman
Personalintendent i Sångsällskapet Orphei Drängar
Telefon: 072 – 317 22 08
e-mail: staff@od.se