27 okt
Eric Ericson 100 år

Cassels konserthus, Grängesberg

I år skulle dirigenten Eric Ericson blivit 100 år, vilket Orphei Drängar uppmärksammar med en serie konserter. Ericson är mannen bakom “det svenska körundret” och hade genom sina 40 år som dirigent för OD stor betydelse både för körens klang och dess framgångar.

På konserten framförs några av Ericsons favoritstycken, men även nyare musik som visar att hans arv lever och utvecklas. Välkommen till en konsert där Orphei Drängar tillsammans med Cecilia Rydinger Alin mejslar fram den magiska, “Ericsonska”, körklangen!