15 jun
Försommarkonsert

Missionskyrkan, Uppsala

Tillsammans med Tórshavns manskör.