OD sings Alfvén

– 1993

Hugo Alfvén var ODs dirigent mellan 1910 och 1947. När han tillträdde posten såg han ett behov av att förnya manskörsrepertoaren, och började därför komponera för manskör. Alfvén var traditionalist, men hans kompositioner ställde helt nya krav på klang och precision.

Dessutom arrangerade han en mängd folkvisor för kör, och ansåg själv att hans viktigaste insats i musiken var upptäckandet och bevarandet av den svenska melodiskatten. På den här skivan sjunger OD stycken av Alfvén som fortfarande är en del av repertoaren, inte på grund traditionen, utan tack vare sina musikaliska kvaliteter. Dessutom får vi höra tenoren Claes-Håkan Ahnsjö framföra några av Alfvéns mest populära romanser.

Orphei Drängar Robert Sund, dirigent Claes-Håkan Ahnsjö, tenor Folke Alin, piano.

 

Recensioner

– They fascinate us from the very first tone with an almost shocking an unbelievably pure pitch.

RECORD GEIJUTSU (JAPAN) OCTOBER 1994


– The choir is a wonder of beautiful voices, virtuoso technique, precision, and musicianly spontaneity – always steeped in the unbroken tradition that Robert Sund proves to be the right man to carry on.

BIBLIOTEKSTJÄNST (BTJ) 1994
 

– Even now it collects reviews as the world’s finest male-voice choir on account of its refined tonal balance, precision of ensemble and impeccable intonation. […] Their singing is quite remarkable: wide in dynamic range and cultured in tonal blend – in terms of male choir singing, the equivalent of the Berlin Philharmonic. It is superbly recorded too.

THE PENGUIN GUIDE TO COMPACT DISCS AND CASSETTES 1994
 

– Körklangen glänser som nyputsat kyrksilver. […] Har man varit i Sverige på semester så torde en platta med OD vara det bästa reseminnet.

MAGASINET FÖR KLASSISK MUSIK 1994:1, MS
 

– This recording is a must for male-voice choir buffs. […]The choir is excellent, full-blooded and lyrical, with proper tenors having unforced top B flats and real basses with low E flats!

MIDLANDS NOW! FEBRUARY 1994
 

– The Orphei Drängar is Sweden’s leading male choir and one of the world’s greatest. […] The singing is virtuoso in caliber and has some spectacular dynamic effects.

AMERICAN RECORD GUIDE 57:3 1994, BAUMAN
 

– Tolkningarna är väl genomtänkta, och utförandena är mycket välvårdade; dock saknas inte den stora dynamik och det intensiva temperament sångerna fordrar. […] …körens klang är pregnant, massiv, men mycket tydlig. En omistlig skiva för älskare av Alfvéns kör- och vokalmusik, och för Uppsalabor som gillar manskörssång i allmänhet och OD i synnerhet är väl skivan närmast obligatorisk…

UPPSALA NYA TIDNING 27/4 1994, ANDERS BRAGSJÖ
 

– Där körens vackra klang, levande dynamik, spänst och fraseringskonst kan beundras i över tjugo miniatyrer av en av Sveriges körjättar. […] Men skivan är utan vidare en pärla för alla vänner av traditionell manskörsrepertoar. Den kan rekommenderas både som förebild och fröjdsam avkoppling.

HUFVUDSTADSBLADET 20/4 1994, LENA VON BONSDORFF
 

– Kören är ett underverk av vackra röster, virtuos teknik, precision och musikantisk spontanitet – hela tiden fördjupad av den obrutna tradition Robert Sund visar sig vara rätt man att föra vidare.

BIBLIOTEKSTJÄNST (BTJ) 1994

 

PROVLYSSNA (PÅ GRUND AV UPPHOVSRÄTTSLIGA SKÄL SPELAS ENDAST 30 SEKUNDER)