Henrik Dorsin ny Hederspresident i Sångsällskapet Orphei Drängar