Fem utsålda hus för Orphei Drängar, Helen Sjöholm och Andreas Nilsson