Prestigefyllt stipendium till sånggruppen Åkervinda