10 mar
Drottning Vår

Missionskyrkan, Uppsala, kl 16.00 och 18.30

OD uppmärksammar den internationella kvinnodagen och inbjuder alla att med oss välkomna Drottning Vår. Vid konserten, med samma namn, i Missionskyrkan i Uppsala framförs musik skriven av kvinnor. Konserten ges två gånger den 10 mars 2019, kl 16.00 samt kl 18.30.

Bland de större verken märks Andrea Tarrodis Laulava meri – en mångstämmigt komposition tonsättaren där själv beskriver att hon inspirerats av hur havet strömmar och böljar, och hur detta hörs genom tenorerna och basarna. I tydlig kontrast mot detta gestaltas samtidigt en fågelflock av olika countertenorstämmor. Andrea Tarrodi är en av Sveriges mer uppmärksammade tonsättare de senaste åren med flera framstående utmärkelser och priser. Hon tilldelades bland annat 2018 en Grammis i kategorin bästa klassiska skiva och får sin musik framförd långt utanför landets gränser.

Ett annat stycke väl värd sin plats på programmet är Galina Grigorjevas vackra klangetyd Nocturno. Ett verk som nyttjar manskörsinstrumentets fulla bredd såväl tonalt som dynamiskt. OD sjunger inte ofta på ryska, men när Grigorjeva arbetat sig genom de många tonartsskiftena och broderat klart med långa ackord vill man gärna både sjunga och höra mer. Den Krimfödda tonsättaren Galina Grigorjeva verkar mestadels i Estland men hennes verk når fler kontinenter. Hennes musik är tätt länkad med den slaviskt sakrala musiken, med influens av tidig västeuropeisk polyfoni.

Den estniska körtraditionen uppmärksammas regelbundet av OD. Vi är därför glada att kunna framföra musik av Ester Mägi – här hennes Lapi laul. Stycket börjar och slutar som en svag vind. Sedan, i ett hastigt tempo, målas fjällandskap upp där basstämmornas rytmiska och upprepande åttondelsackompanjemang ger upphov till en lätt och dansande känsla. På detta skapar tenorstämmorna mer och mer intrikata harmonier innan verket hittar tillbaka till sin stamton e. Ester Mägi anses av många som estnisk musiks mest framstående kvinnliga tonsättare. Hennes produktion är substantiell och omfattar nästan alla genrer, kammar- och körmusik såväl som symfoniska verk.

En pionjär vars verk idag möjligen mindre ofta framförs är tonsättaren Elfrida Andrée. Konserten erbjuder hennes tre kortare satser ur Drömlif. Andrée anses idag vara en banbrytande kompositör och orkesterdirigent som trots motgångar på grund av sitt kön byggde upp en musikalisk verksamhet och repertoar. Andrée tog, som första kvinna i Sverige, organistexamen som privatist. Parallellt med detta medverkade hon till lagändring som till slut möjliggjorde för kvinnor att inneha organistbefattningar. Hon blev även landets första kvinnliga domkyrkoorganist. Elfrida Andrée blev såväl ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien som invald i Föreningen Svenska Tonsättare. Utanför musikens domäner var Andrée också drivande i frågor kring lagförslag som gav kvinnor rätt att få verka som telegrafist.

Utöver detta kommer Drottning Vår erbjuda åhörarna folkvisearrangemang, tävlingsvinnande nyskriven finlandssvensk musik, texter på maori och mycket mer. Varmt välkomna!