24 sep
Marcus Wallenberg Prize

Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm

Marcus Wallenbergpriset är ett internationellt pris som instiftades 1980 av skogsindustriföretaget Stora Kopparbergs Bergslags AB, nu Stora Enso, för att hylla Marcus Wallenberg (född 1899).

Priset utdelas av Marcus Wallenbergs Stiftelse för främjande av Skogsindustriell Vetenskaplig Forskning och går forskare för en banbrytande upptäckt eller utveckling inom ett för skogsindustrin betydelsefullt område.

Priset har hedrats av H. M. Konungen vid utdelandet där OD är med och hyllar pristagarna med sång i Vinterträdgården på Grand Hôtel.