28 okt
Eric Ericson 100 år

Eric Ericsonhallen, Stockholm

I år skulle dirigenten Eric Ericson blivit 100 år, vilket Orphei Drängar uppmärksammar med en serie konserter. Ericson är mannen bakom “det svenska körundret” och hade genom sina 40 år som dirigent för OD stor betydelse både för körens klang och dess framgångar.

På konserten framförs några av Ericsons favoritstycken, men även nyare musik som visar att hans arv lever och utvecklas. Välkommen till en konsert där Orphei Drängar tillsammans med Cecilia Rydinger Alin mejslar fram den magiska, “Ericsonska”, körklangen!

Publiken kommer att bjudas på framföranden av två ensembler då även Adolf Fredriks Gosskör under ledning av Tony Margeta medverkar vid denna konsert.