Capricer med Orphei Drängar, Vol. 10

– 2006-2008

Den tionde samlingsskivan innehåller det bästa från 2006 t.o.m. 2008 års Capricer. Bland de hemliga gästartisterna återfinns inga mindre än Henrik Dorsin, Wille Crafoord, Emma Vetter, Pia Johansson och Roger Pontare. Dirigent: Robert Sund.