21 apr
Vårkonsert i Stockholm

Konserthuset, Stockholm

Den 21 april 2018 kl 15.00 håller OD sin Vårkonsert 2018 i Stockholms konserthus.

Gäst vid OD:s Vårkonsert 2018 är sopranen och operasångerskan Hanna
Husáhr. OD är stolta att ånyo få stifta bekantskap med en sångare i den yngre
generationen och med internationell räckvidd.

I våras tilldelades Hanna Husáhr Birgit Nilsson-stipendiet, och i november
2017 meddelade Kungliga Musikaliska Akademien att hon tilldelats Håkan
Mogrens stipendium för 2017.

”Med stor musikalisk sensitivitet, en vackert klingande ljus stämma parad med
en naturlig scennärvaro finns det stora förhoppningar om en fin karriär, både
som opera- och konsertsångerska”, lyder motiveringen.

Tillsammans med OD framför Hanna Husáhr ett uruppförande för sopran och
manskör. Tonsättare är Martin Virin, sedan många år anställd vid Kungliga
Operan, tidigare som instuderare och repetitör, numera som kormästare med
ansvar för Kungliga Operans kör.

OD:s repertoar vid Vårkonserten sträcker sig som brukligt från den storslagna
och romantiska musiken till 1900-talets portalstycken. Därutöver förstås ett
knippe vårsånger för att hylla den vackra våren och den annalkande ljusa
försommaren.

Vi hälsar vår publik varmt välkommen till ännu en Vårkonsert i glädjens,
sångens, musikens och vårens tecken!