21 okt
Amazing Grace

Gottsunda kyrka, Uppsala

Orphei Drängar bjuder under hösten in till två sakrala konserter, vilka äger rum den 21 oktober 2017 kl 18.00 i Gottsunda kyrka och den 22 oktober 2017 kl 18.00 i Folkärna kyrka.

Den rika svenska körtraditionen tillskrivs ofta kyrkan och dess musikverksamhet. Detta till trots är det en repertoar som Orphei Drängar sällan bygger hela konsertprogram kring. Därför känns det roligt för OD att genomföra detta sakrala konsertprojekt! Dessutom är det extra roligt att få göra det tillsammans med Gottsunda församlings Soul Children. Gottsunda Soul Children kommer både att framträda med några egna stycken och tillsammans med OD. Vi ser verkligen fram emot ännu ett spännande samarbete att lägga till de många som OD har haft förmånen att få delta i genom åren!

Musiken som framförs är hämtad från ett tidsspann som spänner över fem sekel – alltifrån Alfonso Ferraboscos och Thomas Tallis polyfona klanger till Bob Chilcotts karga tolkning av en slavskeppskaptens frälsning i” Newton’s Amazing Grace”. Nils-Eric Fougstedt lyckas att med enkla medel och få stämmor på en minut måla en rik tonbild av Jesu födsel. Med mångfalt fler stämmor och mäktigt anslag tolkas välkända psalmer som t.ex. ”How Great Thou Art”.

 Vi vill och hoppas kunna och erbjuda lyssnaren vackra, sträva och spännande musikaliska upplevelser.

Dirigent: Folke Alin

Varmt välkomna!